top of page
  • Фото автораСтільник

Представляємо Членів Журі в Номінації "Декоративно-Ужиткове Мистецтво"ПРЕДСТАВЛЯЄМО ЧЛЕНІВ ЖУРІ

Конкурсу творчості дітей та юнацтва Київщини, присвяченого Дню Матері, «СВІТ ПОЧИНАЄТЬСЯ З МАМИ»,

в Номінації «ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВОНаталія Полтавець – Голова Журі Номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво»


Наталка Полтавець народилася у м. Києві. У 1988 р. здобула вищу освіту в Київському державному художньому інституті. У 1992 р. закінчила Вищі творчі курси при Академії мистецтв СРСР. Старший викладач кафедри монументального і станкового живопису Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Член Національної спілки художників України (1989).

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України» (2008).

Диплом Національної академії України» (2008).

Почесна грамота МОН України (2008).

Почесне звання «Заслужена артистка естрадного мистецтва» (2016).

Відмінник освіти (2018).

Учасник міжнародних, всеукраїнських, міських виставок. Має персональні та групові виставки.

Співорганізатор та член журі традиційних всеакадемічних конкурсів творчих робіт студентів «Літо – творча пора» та конкурсу з живопису в рамках Всеукраїнської студентської олімпіади з образотворчого мистецтва.

Автор багатьох науково-педагогічних публікацій у фахових наукових виданнях України з проблем мистецької освіти.Галина ЗАБАШТА – членкиня Журі Номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво»


Забашта Галина Василівна народилася 9 квітня 1956 р., м. Київ.

Закінчила з відзнакою Львівський інститут прикладного і декоративного мистецтва (1978), кафедра «Художнє моделювання костюма».

Член Національної спілки художників України (1982).

Почесний диплом Національної академії мистецтв України за вагомий внесок у розвиток національного образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, підготовку мистецьких кадрів (2018).

Нагрудний знак «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України (2013).

Лауреат премії ім. Катерини Білокур (2009).

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007).

Подяка Київського міського голови (2006).

Диплом переможця міжнародного кінофестивалю «Розкажи мені хмаринко…», присвяченого двадцятиліттю чорнобильської трагедії (2006, м. Брагін, Білорусь).

Подяка Голосіївської районної державної адміністрації у м. Києві (2004).

Почесна грамота Московської районної державної адміністрації у м. Києві (1999).

Працює в галузі декоративно-прикладного мистецтва – сценічний, авторський костюм і художній текстиль.

Твори зберігаються у фондах Національного музею українського народного декоративного мистецтва та приватних колекціях України.

Учасниця багатьох республіканських, всесоюзних, всеукраїнських та міжнародних виставок та є ініціатором і активним учасником багатьох мистецьких акцій, проєктів та пленерів. З них, у 2014р. відбулася персональна виставка сценічного костюма «Ніна Матвієнко очима Галини Забашти» (НМУНДМ, м. Київ), у 2016 р. – звітна персонально-групова виставка «Костюм як мова образотворення» (КДІДПМД ім. М. Бойука, м. Київ). Є автором концепції, куратором проекту «Життя і сцена» й учасником виставки в межах проекту «Ой, виорю нивку широкую», присвячених ювілею Народної артистки України Ніни Матвієнко (2017 р., НЦНК «Музей Івана Гончара»). Персонально-групова виставка «Традиція – інтерпретація – трансформація» (2017 р., м. Львів, національний музей ім. Андрея Шептицького). Є одним з авторів, кураторів та учасників: мистецького проекту «Матерія Духу» (2004 р., майдан Незалежності, м. Київ), Всеукраїнського творчого проекту «Жива традиція» (текстиль, кераміка),спрямованого на відродження самобутнього регіонального традиційного мистецтва (2006 р., м. Богуслав).

Доцент кафедри мистецтва текстилю, вишивки та костюма з 2000 року.Олександра КИРИЛОВА – членкиня Журі Номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво»


Кирилова Олександра Сергіївна народилась 26 квітня 1963 р., м. Київ. У 1989 р. здобула вищу освіту в Київському державному художньому інституті (нині – НАОМА), майстерня монументального живопису (професори: Чеканюк В.А., Стороженко М. А.).

Член Національної спілки художників України (1992).

Подяка Міністерства освіти і науки України (2018).

Грамота Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (2018).

Подяка київського міського голови «За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти» (2019).

Працює в галузі станкового живопису, графіки, мозаїки, монументального живопису, вітражу. Твори зберігаються приватних колекціях України та за кордоном. Учасник понад 19 міжнародних та всеукраїнських виставок та пленерів. Автор 4 персональних виставок. Автор понад 250 творів живопису та графіки.

Автор науково-педагогічних публікацій у фахових наукових виданнях України з проблем мистецької освіти, серед яких:

1. Кирилова О.С. Підготовка майбутніх дизайнерів до застосування артпедагогічних технологій у професійній діяльності як науково-практична проблема. Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. [редкол. Л.Б. Лук`янова (голова та ін.)]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ; Ніжин: Видавець ПП ЛисенкоМ.М., 2019. Вип. 2 (16). С. 84-91.

2. Кирилова О. С. Поняття «артпедагогика» у контексті науково-термінологічного апарату професійної педагогіки // Молодь і ринок. – №11(166). – 2018. – 160-164 с.

3. Кирилова О. С. Арт-педагогіка у професійній підготовці майбутніх дизайнерів // Редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience»: Тези доп. III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції – Дніпро, 2018. – 748с. – С.272-276. – (5 авторських сторінок).

4. Кирилова О.С. Трансформація сучасної мистецької освіти в Україні // Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20 квітня 2018 р., Київ / Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука. – К., 2018. – С. 373-376.

5. Кирилова О.С. Пленер як артпедагогічна технологія у процесі підготовки майбутніх дизайнерів: Зб. наук. праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених і науково-педагогічних працівників «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» / За ред. Т.М. Зіненко. Полтава : ПолтНТУ, 2019. С. 210-215.

6. Кирилова О.С. Застосування артпедагогічних технологій у проектній діяльності майбутніх дизайнерів інтер’єрів: Зб. статей Всеукраїнської наукової конф. «Актуальні питання мистецтвознавства: сучасність і перспективи (постать мистця у векторі сучасних художніх трансформацій: український вимір)» (15 листопада 2019 р., ХДАДМ). Харків, 2019. 48-50.

7. Кирилова О. С. The essence of the concept “art pedagogy”. Мистецька освіта: методологія, теорія, практика: зб. наук. пр. / [редкол. В.П. Тименко (голова) та ін.]; Київська держ. акад. декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука. Київ: Видавничий центр КДАДПМД ім. М. Бойчука, 2019. Вип. 1. – С. 74-79.

Учасник Міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних конференцій, методологічних семінарів з питань мистецької освіти, серед яких:

1. V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, молодих учених і науково-педагогічних працівників «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» (м. Полтава, 25 жовтня, 2019 р.).

2. Міжнародна науково-практична конференція «Постать мистця у векторі сучасних художніх трансформацій: український вимір» (м.Харків, 13-14 листопада 2019 р.)

3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» (8 листопада, 2018 р., м. Київ).

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Художні практики початку ХХІ століття: новації, тенденції, перспективи» (22 листопада 2018 р., м. Київ).

5. IV Всеукраїнська науково-практична конференція: «Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та перспективи» (18 квітня 2019 р., м. Київ, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука).

6. III Міжнародна науково-практична конференція «Треті академічні читання пам`яті Г.І. Волинки: Філософія, наука і освіта» (17-18 травня 2019 р., м. Київ).

7. Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці» (22-23 квітня 2020 р., м. Київ).

8. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (22-23 квітня 2020 р., м. Київ).

9. Х Всеукраїнські психолого-педагогічних читання, присвячені пам'яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича «Професійна орієнтація: стан і перспективи розвитку» (18 травня 2020 р., м. Київ).

10. Всеукраїнська науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та перспективи» (22 квітня 2020 р., м. Київ).

Старший викладач кафедри рисунка з 2008 року.Леонід НАГІРНЯК – член Журі Номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво»


Нагірняк Леонід Іванович – Заслужений майстер народної творчості України

Народився 27 листопада 1975 р., с. Ломачинці, Чернівецької обл.

Закінчив Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (2005), кафедра художньої кераміки.

Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (2003).

Заслужений майстер народної творчості України (2007).

Почесний диплом Національної академії мистецтв України за вагомий внесок у розвиток декоративного народного мистецтва України (2016).

Подяка Київського міського голови за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток національної культури, високу професійну майстерність (2017).

Нагрудний знак «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України (2018)

Почесна грамота Київської міської державної адміністрації (2018).

Почесна грамота Українського фонду культури (2018).

Грамота Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (2018).

Почесна відзнака «Майстер року. Народне мистецтво» Національної спілки народних майстрів України (2018).

Працює в галузі художньої кераміки. Твори зберігаються у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва, Національному історико-культурному заповіднику «Чигирин», приватних колекціях в Україні та за кордоном (КНР, Нідерланди, Німеччина, Канада).

Учасник понад 30 всеукраїнських та міжнародних виставок та пленерів.

Автор 3 персональних виставок. Автор понад 500 творів декоративно-прикладного мистецтва.

Автор численних науково-практичних публікацій з проблем мистецтвознавства, серед яких:

1.Альбом-каталог «Леонід Нагірняк. Кераміка», 2011 р., 32 с.

2.Нагірняк Л.І. «Богдан Гаврилишин — як феномен світового менеджменту» // Матеріали науково-практичної конференції «Формування і розвиток економічної думки в Україні 2012-2013». К: КДІДПМД ім. Бойчука, 2013. 160 с.

3.Нагірняк Л.І. Богдан Гаврилишин як феномен світового менеджменту. – Київ: КДІДПМД ім. М. Бойчука. 2014. 37с.

4.Нагірняк Л.І. Творчий шлях художника-кераміста Л.Ф. Богинського // Мистецька освіта: методологія, теорія, практика: зб. наук. пр. : Вип. 1. / [редкол. В.П. Тименко (голова) та ін.]; Київська держ. акад. декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука. Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2019. С. 336-350.

Учасник науково-практичних конференцій з питань мистецької освіти, мистецтвознавства, серед яких:

1.«Бойчуківські читання», присвячені 135-річчю від дня народження видатного українського митця і педагога та 80 роковинам його розстрілу у період «великого сталінського терору (1 листопада 2017 р.).

2.Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та перспективи» (20 квітня 2018 р.).

3.Всеукраїнська науково-практична конференція «Художні практики початку ХХІ століття: новації, тенденції, перспективи» (22 листопада 2018 р.).

Доцент кафедри художньої кераміки, дерева, скульптури та металу.Тамара НЕДОШОВЕНКО – членкиня Журі Номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво»


Недошовенко Тамара Федорівна – Заслужена діячка мистецтв України

Народилася 02 листопада 1950 р., с. Кунев Плужнянського р-ну Волинської області.

Закінчила з відзнакою Київський державний інститут образотворчого мистецтва і архітектури (нині – НАОМА, 1975), майстерня професора В. Шаталіна та Вищі Творчі курси Академії мистецтв СРСР (керівник – професор С. Григорꞌєв).

Член НСХУ (1978).

Заслужений діяч мистецтв України (2017).

Диплом Академії мистецтв СРСР (1980).

Медаль «В пам'ять 1500 річчя Києва» (1983).

Подяка Прем’єр-міністра України(2008).

Лауреат премії імені Ф. Кричевського (2010).

Грамота Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (2018).

Працює в галузі живопису, монументально-декоративного та станкового мистецтва.

Твори зберігаються у зібраннях: Міністерства культури України, Одеської картинної галереї, Чернігівського художнього музею, Донецького художнього музею, престижних приватних колекціях України та за кордоном.

Автор 3 персональних виставок. Учасник понад 60 всеукраїнських та міжнародних виставок та пленерів.

Автор понад 700 творів живопису.

Працює на кафедрі живопису з 1994 року. Доцент кафедри монументального і станкового живопису.

5 переглядів0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі
bottom of page